למי זה
מתאים

שיתוף פעולה מלא בין הצוות המטפל לבין החולה ומשפחתו

חולה עצמאי / הימצאות מטפל / בן משפחה / אפוטרופוס 24/7 בבית המטופל

חולה שאינו זקוק לטיפול במחלקת טיפול נמרץ

התנאים לקיום אשפוז בית

למי זה מיועד?

 • מגורים עד 30 ק"מ מבית חולים
 • הימצאות מטפל/בן משפחה 24/7 בבית המטופל
 • מטופל/אפוטרופוס חייב לחתום על טופס הסכמה לאשפוז בית

להלן רשימת אבחנות שיכולות להתאים לאשפוז בית:

 • Pneumonia
 • Urinary Tract Infection
 • Cellulitis / Erysipelas
 • Wound Infection/ Ulcer
 • CHF Exacerbation
 • COPD Exacerbation
 • Asthma Exacerbation
 • Dehydration
 • Electrolyte Balance
 • Pain Management

ולמי פחות...

המצבים הרפואיים הבאים לא מאפשרים אשפוז בית:

 • אי יציבות המודינמית ונשימתית
 • ממצאים מעבדתיים חריפים שסיבתם אינה ידועה
 • דימום פעיל
 • חשד לבעיה לבבית חדשה פעילה
 • תרומבוציטופניה חדשה מתחת ל־50,000
 • נויטרופניה חדשה מתחת ל־1,000
 • פסיכוזה (שאינה דילריום)
 • חשש לאובדנות
 • מטופלים אחרי השתלה ללא קשר לזמן ההשתלה
TOP